Witamy na stronie!

Trafiłeś na stronę gdzie znajdziesz wyjaśnienie pojęć Probiotechnologia, ProBio Emy oraz Biologizacja rolnictwa.

Zapraszamy do lektury tej strony i wspólnej realizacji misji:

Zdrowa Ziemia i Jej Mieszkańcy!

        

Probiotechnologia


Probiotechnologia to sposób wytwarzania i korzystania z kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, ich metabolitów i innych naturalnych komponentów w rolnictwie i ochronie środowiska.

Probiotechnologia znajduje zastosowanie w uprawie roślin do użyźniania gleby i polepszania rozkładu resztek pożniwnych, w chowie zwierząt do poprawy jakości ściółki i redukcji odorów w pomieszczeniach gospodarskich, w gospodarce komunalnej do utylizacji ścieków i odpadów oraz w rewitalizacji środowiska do oczyszczania wód i fitoremediacji gleb.

 

Źródło: Encyklopedia Ekologiczno-Rolnicza

ProBio Emy

 


ProBio Emy (gr. pro bios – dla życia) to grupa naturalnych wyrobów mikrobiologicznych opartych na odpowiednio dobranych kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów.
Stosowanie ich nie wymaga karencji i prewencji. Wykazują działanie probiotyczne, antyseptyczne, antyutleniające jak również konkurencyjność i współzawodnictwo w stosunku do chorobotwórczej mikroflory.

Źródło: Encyklopedia Ekologiczno-Rolnicza

Więcej na www.probiotics.pl

Biologizacja rolnictwa


Biologizacja rolnictwa to operowanie w rolnictwie głównie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi (komposty, obornik, biopreparaty, racjonalne płodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenne odmiany odporne na agrofagi, retencja azotu biologicznego z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowania zdrowszej żywności i ochrony środowiska.

Źródło: Encyklopedia Ekologiczno-Rolnicza

Dowiedz się więcej....
Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury

ul. Krakowskie Przedmieście 66, lokal 4
00-950 Warszawa
(22) 828 80 11, biuro@dziedzictwonatury.pl
www.dziedzictwonatury.plProBiotics Polska

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew
(63) 279 87 25, biuro@probiotics.pl
www.probiotics.pl
Powered by: